ကာတြန္း ဇဝနသား ● ဥပေဒက အထက္မွာပါ

ကာတြန္း ဇဝနသား ●  ဥပေဒက အထက္မွာပါ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇