ဇာနည္ေသြး (ပလိပ္) ● ထိတ္လန္႔ညစြဲမ်ား


ဇာနည္ေသြး (ပလိပ္) ● ထိတ္လန္႔ညစြဲမ်ား
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇

သူခိုးကို ဓါး႐ိုးမကမ္းမိဖို႔
ေခြးမေဟာင္လဲ ေခါင္းေထာင္ၾကည့္ရ
ေန႔ ေန႔
ည ည

ေခြးနဲ႔ သူခိုးဟာ
လေရာင္ကြန္႔ျမဴးျခင္းနဲ႔
လေရာင္ရနံ႔ဆြတ္ပ်ံ႕ျခင္းကို
မႀကိဳက္ပဲ ေၾကာက္ၾက

ေခြးနဲ႔သူခိုးဟာ
မႀကိဳက္တာခ်င္းတူသလို
ေၾကာက္တာခ်င္းလဲတူရဲ႕

တကယ္ေတာ့
သူတို႔အခ်င္းခ်င္းကလဲ ရန္သူ
အေမွာင္ႀကိဳက္တာခ်င္းလဲအတူတူ
ေမွာင္ခိုရန္သူေတြေပါ့

ဒီေခတ္ႀကီးထဲ
ကြၽန္ေတာ္တို႔သကၠရာဇ္ေတြ ထိတ္လန္႔ခဲ့ရတာ
အဲ့ဒီေခြးေတြ
အဲ့ဒီသူခိုးေတြ
အဲ့ဒီေခြးသူခိုးေတြေၾကာင့္ပါ ကမၻာ……။       ။

ဇာနည္ေသြး (ပလိပ္)