ကာတြန္း ညီေထြး ● ေရႊစြန္ညဳိ ဘာကုိလုိလုိ႔ ဝဲ ...

 ကာတြန္း ညီေထြး ● ေရႊစြန္ညဳိ  ဘာကုိလုိလုိ႔ ဝဲ ...
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇