ရဲထက္ ● ဘယ္ေတာ့မွမေႂကြတဲ့ၾကယ္


ရဲထက္ ● ဘယ္ေတာ့မွမေႂကြတဲ့ၾကယ္
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇

ေပ်ာက္ေသာသူကို ရွာလို႔ေတြ႔ရင္
ေသေသာသူကို ၾကာလည္းမေမ့ခိုင္းပါနဲ႔။

သမိုင္းဟာ
သမိုင္းစာအုပ္ထဲမွာပဲရိွေနေတာ့
စာမဖတ္ေတာ့မယ့္ေခတ္ေတြအတြက္
ပံုတူပိုက္ဆံေတြ စုထားတယ္။

အလင္းႏွစ္မ်ားစြာအတြက္
ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေသြးစက္ေတြဟာ
အေမွာင္ထဲမွာ လင္းဖို႔မဟုတ္။

သူဟာ အ႐ိုင္းပန္း
ဒါေပမယ့္ တေလာကလံုးကို ေမႊးပ်ံ႕ေစတယ္။

သူဟာ အေေျဖာင့္သမား
ေကြးတဲ့လက္ေတြကို
တုန္ယင္ေစတယ္။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္နဲ႔
အသံုးျပဳခံရတဲ့ႏိုင္ငံကို အသက္ေပးခဲ့တာ
အလံ႐ွဴးေတြအတြက္လား။

ဘယ္ႏွစ္ကာလပဲေရာက္ေရာက္
ဘယ္ေတာ့မွမေႂကြတဲ့ၾကယ္တစ္ပြင့္ဟာ
ငါတို႔ေကာင္းကင္ေတြေပၚ
အျမဲလင္းလက္ေနမွာပါ။   ။

ရဲထက္