ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ၆၉ = ၆၉


ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ၆၉ = ၆၉
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၆