ခက္သီ - အခါတပါး၌

Photo - YIT


ခက္သီ - အခါတပါး၌
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇


ေခြးကတက္ဟာ ေရႊနန္းေတာ္လား
ရူးမိုက္မွားစြာ ခမ္းနားဖူးခဲ့။

အခါတပါး၌
ငါကိုယ္၌က
ငါ့အား ႏွိပ္စက္ကလူျပဳလတၱံ႔
လက္က်န္ခြန္အားတို႔ကို
အေမွာင္မွန္သမွ်သပ္ခ်ၿပီး
ျမဴးထူးေသာေတးသံတို႔အား
သင္တို႔ထံပါးလိုရဲ႕။

အခါတပါး၌
ငါဟာ ရွင္ဘုရင္

အခါတပါး၌
ငါဟာ သူဖုန္းစား ။

အခါတပါး၌

အခါတပါး၌

ငါ၏အၿမိဳက္ဟင္းလ်ာတို႔အား
သင္တို႔အတြက္ခ်န္ထားခဲ့အံ့။

ငါကား
ေတးသီလ်က္
ဝင္ေတာ့မယ့္ေနကို ေငးရင္းေနမယ္ကြယ္။


ခက္သီ