ကာတြန္း ငယ္ေလး ● ေလ်ာ့စားပါ

 
 ကာတြန္း ငယ္ေလး ● ေလ်ာ့စားပါ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇