ကာတြန္း JOKER - ယခင္အစုုိးရနဲ႔ ကြာခ်က္


ကာတြန္း JOKER - ယခင္အစုုိးရနဲ႔ ကြာခ်က္
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇