ကာတြန္း Joker - ၆၆(ဃ)


ကာတြန္း Joker - ၆၆(ဃ) 
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၇