ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Blame Game


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Blame Game
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၇