ေဆာင္းလူ ● မာဖီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္

ေဆာင္းလူ ● မာဖီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၇

အႏၱရာယ္ကုိ
ရင္ဘတ္နဲ႔အုပ္ၿပီးဖမ္းမွရတဲ့
ဒီ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ
လုံျခံဳျခင္းေတြဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ...။

ဇန္ ၃၀၊ ၂၀၁၇