ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ရင္ၾကားေစ့မယ္ ဆုိရင္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ရင္ၾကားေစ့မယ္ ဆုိရင္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၇