ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - စစ္ေဘးေရွာင္တမ္း ကစားရေအာင္


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - စစ္ေဘးေရွာင္တမ္း ကစားရေအာင္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇