ေက်ာ္ဟုုန္း - ၇၀ ျပည္ေထာင္စု မွာတမ္း


ေက်ာ္ဟုုန္း - ၇၀ ျပည္ေထာင္စု မွာတမ္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေန ့
သက္ေတာ္ ၇၀ ျပည့္ၿပီလား
ဝါေတာ္ ၇၀ နီးနီး ျပည္တြင္းစစ္ၾကားမွာ
ျပည္ေထာင္စုဟာ တြင္းနက္ႀကီးထဲမွာ။

မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္
မ်ိဳးညစ္ေတြ ေပးတ့ဲ အေမြဆိုး
ႏွစ္ ၇၀ တိုင္ၿပီလို ့
မထင္ျမင္ၾကေသးဘူးလား။

ေဟ့ေကာင္ စစ္တပ္နဲ ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ေတြ
ေဟ့ေကာင္ ဘာသာေ႐းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ ့ေတြ
ဗမာ ဘာညာ
တိုင္း႐င္းသား ဘာညာ
ေသြးခြဲေကာင္းတုန္းလား။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေတြကို
လက္နက္ကိုင္ က်ည္ဆံေတြနဲ ့
ေတ့ပစ္ေနၾကဦးမလား။

ျပည္ေထာင္စုအခ်စ္ေတြကို
ဘာသာေ႐းလူလည္တခ်ိဳ ့စကာလုံးမိႈင္းနဲ ့
ဖ့ဲစားေနၾကဦးမလား။

မင္းတို ့ အတၱေတြ
မင္းတို ့ ေလာဘေတြ
မင္းတို ့ အဝိဇၨာေတြနဲ ့
ျပည္ေထာင္စုကို
ဖ့ဲဖ့ဲစားေနတာ
ျပည့္႐င္ေသြး အနာဂတ္ကို
ဖ့ဲဖ့ဲစားေနတာ
႐ပ္တမ္းက ႐ပ္။

အေယာင္ေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုပြဲေတြ
႐ပ္တမ္းက ႐ပ္။

ေတြးၾကည့္စမ္း
တိုင္းျပည္မွာ စစ္တပ္တခုပဲ႐ိွ႐င္
စစ္တပ္ဗိုလ္က်ဖို ့ အလြန္ခက္မွာ
စစ္တပ္ဗိုလ္က်႐င္
လယ္ျပင္ ဆင္သြားသလို ေပၚမွာ။

ေတြးၾကည့္စမ္း
တိုင္းျပည္မွာ စစ္တပ္ေတြ မ်ား႐င္
စစ္မက္ေတြ ပြားေနမွာ။

စစ္မက္ေတြပြား႐င္
ျပည္ေထာင္စု ျပားၿပီ
ျပည္ေထာင္စု ပါးၿပီ။

အနာဂတ္ေတြကို
ဝါဒမိႈင္းအညစ္ေတြ သုတ္လိမ္း
ယမ္းေငြ ့ၾကားက စီးပြားျဖစ္ေတြေၾကာင့္
အနာဂတ္ ေသတယ္
မ်ိဳးဆက္သစ္ ေလတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေန ့မ႐ိွတ့ဲ
လြတ္လပ္ေ႐း ေနာက္က်မွ ႐တ့ဲ
ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုးမ႐ွည္တ့ဲ
ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြ
တ႐ုတ္၊ အိၿႏိၵယ၊ မေလး႐ွား
တိုးတက္မႈကို ၾကည့္။

ျပည္တြင္းစစ္ မ႐ိွ႐င္
ျပည္တိုးတက္ဖို ့လုပ္နိုင္မွာ။

ျပည္ေထာင္စု အခ်စ္ၿမဲ႐င္
ျပည္တည္ေတာင္မႈ ၿဖိဳးေမာက္မွာ။

ပင္လုံကို အေသေ႐မဖ်က္နဲ ့
ပင္လုံကို မုဒိန္းမက်င့္နဲ ့။

ပင္လုံကို အေသေ႐ဖ်က္႐င္
ျပည္ေထာင္စု အသေ႐ပ်က္မွာပဲ။

ပင္လုံကို မုဒိန္းက်င့္႐င္
ျပည္ေထာင္စု အပ်ိဳ႐ည္ပ်က္မွာပဲ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့
တိုင္း႐င္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ႐့ဲ
ေကာင္းျမတ္တ့ဲအေျမွာ္အျမင္ဟာ
ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ခ့ဲတာ မဟုတ္
ေ႐ထဲ အ႐ုပ္ေ႐းခ့ဲတာ မဟုတ္။

သင့္ေၾကာင့္
သင္တို ့ေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲပါေစနဲ ့။

သင့္ေၾကာင့္
သင္တို ့ေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စု ၿမဲပါေစ။

သက္ေတာ္ ၇၀ ျပည္ေထာင္စုႀကီး
ေသြးေလ မွန္ပါေစ။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၇၀၂၁၂။