ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ေမာင္စိမ္းနီ သို႔


ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ေမာင္စိမ္းနီ သို႔
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၇

(ဆရာေမာင္စိမ္းနီ ေကာင္းမြန္ရာဘံုဘဝသို႔ေရာက္ရွိပါေစ)
(ဆရာ ေမာင္စိမ္းနီ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ၾကားသိရ၍ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္)