ကာတြန္း ငယ္ေလး ● တည့္ပါတယ္ဟ

ကာတြန္း ငယ္ေလး ●  တည့္ပါတယ္ဟ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၇