ကာတြန္း ေနညဳိေအး ● ေပ်ာက္သြားမွာပါကာတြန္း ေနညဳိေအး ● ေပ်ာက္သြားမွာပါ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၇