ဗိုုလ္ထက္မင္း - ၂၁ရာစုု ပင္လံုညီလာခံကိုု စိန္ေခၚလာၾကျခင္း (အပိုုင္း ၁)ဗိုုလ္ထက္မင္း - ၂၁ရာစုု ပင္လံုညီလာခံကိုု စိန္ေခၚလာၾကျခင္း (အပိုုင္း ၁)
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၇၁။ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံ (ဒုတိယအၾကိမ္) ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႕ တိုက္ဆိုင္စြာက်င္းပ နိုင္ဖို႕ ဦးစြာ လ်ာထားခဲ့ဟန္တူပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြါးခဲ့တာရယ္၊ UPDJC နဲ႕ DPN ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တိုးတက္မႈရလဒ္ မေပၚထြက္ဘ ဲတုန္႕ဆိုင္းေနတာေၾကာင့္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ကိုု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႕သို႕ ေရႊြ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ တဖန္ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မက်င္းပခိုင္းခဲ့ရာမွ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့လို႕ အခ်ိန္မွီေစဖို႕ ၂၁ပင္လံုညီလာခံကို မတ္လ ၁၅ ရက္ထိ ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

၂။ UNFC ဟာ သူတို႕ေတာင္းဆိုထားတဲ့ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ဖို႕ (၈)ခ်က္ကို အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္က ယေန႕အထ ိတုန္႕ျပန္မႈ မလုပ္ေသးတဲ့အတြက္ NCA လက္မွတ္ထိုးမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႕ အလားအလာ နည္းပါးေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က UNFC ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုဖို႕ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕ေခၚယူေပမဲ႕ သူတို႕က ခရီးလြန္ေနသေယာင္၊ ဆက္သြယ္မႈ မရသေယာင္ တုန္႕ျပန္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ UWSA (၀ေခါင္းေဆာင္ေတြ) က ေခၚတဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ရက္ အစည္းအေဝးက်ေတာ့ KIAနဲ႕ အပါင္းအပါ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ သြားေရာက္တက္ေနၾကလာတာေတာ့ ထူးဆန္းေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ NCA ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဖိတ္ၾကားရက္သားနဲ႕  မတက္ေရာက္ခဲ့သလို NCA လက္မွတ္ ထိုးဖို႕ ေတာက္ေလ်ာက္ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့ UWSA ဟာ  ထူးထူးျခားျခား NCA အေပၚ သေဘာထားေတြ ပင္လုုံအေပၚ သေဘာထားေတြ ထုုတ္ျပန္လာပါေတာ့တယ္။ ေျပာတာေတြကေတာ့ - NCA ကို ဖ်က္ျပီး တိုင္းရင္းသားေတြ လက္ခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းသစ္တစ္ရပ္ကို ထြင္ရမယ္၊ တဖန္ သူတို႕သေဘာတူထားတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ကိုပင္ ထပ္ျပီး ျပင္ခ်င္ေသးတယ္ ဆိုျပီး ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ UWSA, UNFC အဖြဲ႕ေတြရဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ၂၁ ရာစုုံ ပင္လုုံကိုု ၾကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား ပင္လံုမွာတံုးက လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းသြားပါတယ္-

အခုဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေနတဲ့ အခါ ယုံၾကည္မႈရဖို႔ လုိတယ္ဆိုတာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္မႈ ရွိရမယ္ဆုိေတာ့ အမ်ားကေတာ့ ယုံၾကည္မႈဆုိတာဟာ အခုကြဲျပားေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ ေတြၾကားထဲမွာ ယုံၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ျခင္းလုိ႔ပဲ နားလည္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ အေရးအႀကီးဆုံးယုံၾကည္မႈဆိုတာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္ျခင္း လုိ႔ပဲ ဒီလုိပဲသတ္မွတ္ ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာပါေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးဟာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္တယ္၊ ကိုယ္ဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ဖို႔ဟာ ပထမလိုအပ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိယုံၾကည္မႈရွိၿပီဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ မပါ၀င္ႏုိင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မွရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္ဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္၊ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိတယ္ဆုိတာကို ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ အားလုံးပဲ ပါ၀င္ၾကပါလုိ႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေဆာ္ၾသခ်င္ပါ တယ္။
ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈမရွိပဲနဲ႔ အျခားအစုအဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ယုံၾကည္ဖို႔ဆုိ တာ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံး ယုံၾကည္မႈဆုိတာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈကို အားေမြးၾကပါ၊ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ၊ ငါတုိ႔ဟာ ငါတုိ႔ရဲ႕ လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြအားလုံးအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ႏုိင္ရည္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပင္လုံကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါ။
၄။ ေဒၚစုုက တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတြကိုု ၂၁ ရာစုုပင္လုုံမွာ စုုေ၀းၾကဖိုု႔ အထူူးေမတၱာရပ္ခံလ်က္ရွိပါတယ္။  ဒီမိုလိုလားတဲ့ အရာရိွတခ်ဴိ႕ ယူဆတာက ေဒၚစုဟာ ညီလာခံမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဖို႔အေရး အဓိကကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကိုု ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်နိင္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖိအားေပးလို႔ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕စုစည္းမႈအားကို ရယူၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ဆြဲတင္ေနတယ္လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါကို လက္မွတ္မထိုးႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ သေဘာေပါက္ဟန္ မတူဖူးလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔က အေျခခံဥပေဒျပင္ၿပီးမွ လက္မွတ္ထိုးခ်င္တဲ့သေဘာရိွၿပီး UWSA က ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ NCAကို ေ၀ဖန္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းအသစ္ထြင္မယ္လို႔ေတာင္ ေၾကညာလာတာကို အံ့ဩဖြယ္ရာ သိလိုက္ရပါတယ္။

၄။ စာေရးသူက ဒီေနရာမွာ UWSA ဟာ ယခင္ေရွ႕တန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ တပ္မေတာ္ကို ကူညီေပးလို႕ သစၥာရိွသူ၊ ေက်းဇူးသိတတ္သူ၊ ဒီထက္ခ်ဲ႕လိုက္ရင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ႏိုင္ဖူးလို႔ ယူဆခ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တဖြဲ႕မွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက လက္မခံပါဘူး။ သူ႕ဘက္က ျမင္တာ ခရိုင္းမီးယားလို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာ မွန္သြားၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ကရုုိင္းမီးယားလိုု ဆိုုတာက ျပည္ေထာင္စုုကေန ျပည္နယ္ေတြ အစိတ္စိတ္ကြဲကုုန္တာကိုု ေျပာခ်င္တာပါ။

အခုုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ၀ျပည္နယ္က တိုုင္းရင္းသားထိပ္သီးညီလာခံကေန တရုုတ္အက်ဳိးစီးပြားကိုု ဦးစားေပးဖိုု႔နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းတူတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတြ အတူတကြ ဘုုံသေဘာထား ရွိဖိုု႔ ေၾကျငာလိုုက္ဟာ သက္ေသျပခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ UWSA ဟာ  သစၥာရိွဟန္၊ မင္းသားေခါင္းစြပ္ဘီးလူးဆိုတာ ယခုသူတို ့ထုတ္ျပန္ခ်က္က သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။  UWSAဟာ လူမ်ဳိးႀကီးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္ေတာင္းဆိုမႈ မရႏိုင္ေတာ့မွန္း သိလာလို႔  ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ဆြဲတင္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးေရး စတင္ကတည္းက ဖိတ္ၾကားလ်က္သားနဲ႔ လစ္လ်ဳ႐ႈခဲ့သလို လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေတာက္ေလ်ာက္ ျငင္းဆန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သူတို႔ေမွ်ာ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ေကာ ဘာလုပ္မွာလဲ၊ တားမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သိလ်က္နဲ႔ Power Game ကစားတာလား ေမးရပါမယ္။ ေစတနာမွန္ရင္ေတာ့ တရုုတ္က UWSA ကိုု တားသင့္ပါတယ္။ 

UNFC ဘက္ကေကာ အားလံုးေပါင္းသြားတာ ေသခ်ာလား (KNPP ဦးခူးရယ္က ၂၄ရက္ေန႕ ထိ ၂၁ပင္လံုလမ္း အတိုင္းသြားမယ္လို႕ေျပာေနတံုး) 

တပ္မေတာ္ကေကာ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုလားတဲ့သေဘာထားထုုတ္ျပန္လိုုက္တဲ့ ၀ဦးေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ သူတို႕လုပ္ရပ္ေတြက တိုက္ပြဲကို စတင္ ေခၚေနတာကိုု ဘယ္လုုံတုုန္႔ျပန္မွာလဲ၊ ျပည္သူေတြကို မသနားၾကေတာ့ဖူးလား။

ကုလသမဂၢနဲ႔ အေနာက္နိုင္ငံေတြက ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ ေထာက္ခံေနမႈေတြ ရွိေနတာကိုု  တရုတ္က ရုပ္သိမ္းေစခ်င္လို႕လား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ 

သူတို႔က ညီၫြတ္ၾကတယ္ ေျပာၾကေပမဲ့ လက္ရိွ NCA စာခ်ဳပ္ကို ထပ္ၿပီး ျပင္ခ်င္ေသးတယ္ ဆိုတဲ့သူေတြနဲ႔၊ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၈ ခ်က္ကိုဘဲ လက္ခံရင္ဘဲ ထိုးမည့္သူေတြနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုး ႐ႈပ္ပါတယ္ဆိုကြာ အသစ္ထပ္ဆြဲဆိုၿပီး လက္ရိွစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ခ်င္သူေတြနဲ႔ အသံဗလံေပါင္းစံုထြက္လာပါတယ္။

၅။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔အသစ္ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးက လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ အာမ ခံသလားဆိုတာ စာေရးသူက ျပည္သူေတြကိုယ္စား ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဆီမွ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေျဖတခု
ေတာ့ ရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္လည္း ေဘးေရွာင္ေန၊ အဲဒ့ီ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္လိုု႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ဆိုေနတဲ့ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ေသနတ္ေဘးခ်ၿပီး ရြာထဲမ၀င္ခိုင္းဘဲ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ထဲ တိုုင္းရင္းသားေတြဆီသြားျပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုု ေထာက္ခံသလဲ ေမးၾကည့္ရင္ ျမန္မာစကား မေျပာတတ္ေပမဲ့ လက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရင္ဘတ္ကို ပုတ္ျပၾကမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။

 သူတို႔ဟာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကုုိစြန္႔လြတ္ရမွာကို ၀န္ေလးေနဟန္ရိွတယ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာလာပါတယ္။ အလားတူပဲ တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးက သုုံးသပ္တာကေတာ့ သူတိုု႔ေတြက  လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ ခ်ည္ေနာင္မႈလို ခံစားရတာမိုု႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားၾကတယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ 

သူက ဆက္လက္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က ျမန္မာျပည္ထဲမွာ အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး တကယ္တမ္း တပ္မေတာ္ရဲ့ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ရတဲ့ ေက်းဇူးေတာင္ ေမ့ပစ္ကာ အတၱလြန္ကဲ မာန္မာနႀကီးပံုနဲ႔ လက္ရိွ ညီလာခံမွာ ဘယ္လိုလုပ္ဆက္သြားၾကေလမလဲဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

၆။ သူတို႔ဟာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရင္ အဓိကထားရမည့္အခ်က္ျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကလိုလားတဲ့ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အားေကာင္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားေကာင္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုၿပီး အားၿပိဳင္ၾကဖို႔ ရိွေနရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး အေတာ္ညိႇယူရမွာကို ေမ့ေနဟန္ တူပါတယ္။ 

သူတို႔ကေတာ့ လက္နက္ မကိုင္ရေတာ့ရင္ဘဲ သိမ္ငယ္သလို ခံစားေနလို႔ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆႏၵ ေစာၿပီး ေျပာလိုက္တဲ့ DDR SSR ကိစၥ အေပၚ အေတာ္ဘဲ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနဟန္တူပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို တပ္မေတာ္တခုတည္းသာ ရိွရမယ္ဆိုတာ၊ စစ္တပ္ဆိုတာ အမိန္႔တခုတည္းသာျဖစ္ရလို႔ တစံုတစ္ေယာက္ကသာ လာရမယ္ဆိုတဲ့ နိယာမတရား အမွန္တရားလက္ခံရမယ္။ တကယ္လို႔ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ မလုပ္ခ်င္ဖူးဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ လက္နက္ငယ္ေတြကို ဆက္လက္ ကိုင္ေဆာင္္ခြင့္ ရတဲ့ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ အသြင္ေျပာင္းကာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ကို ၀င္ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ 

ဒါကို လက္မခံခ်င္ေသးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမးခ်င္တာက ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လည္းရၿပီ၊ ကိုယ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္လည္းရိွၿပီမို႔ မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို  ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒလည္း ထုတ္ခ်င္သလို ထုတ္လို ့ရၿပီ၊ ဆိုရင္ေတာင္ ေက်နပ္ေရာင္ရဲ မတင္းတိမ္ႏိုင္ေသးဘဲ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ႀကီးေထာင္ခ်င္ေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုပဲ ခြဲမထြက္ပါဖူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘႀကီးေအာင္ညာတာဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ေသနတ္နဲ႔ ေထာက္ၿပီး မဲဆႏၵ အမ်ားစုနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ရိွေနပါတယ္။ လက္ရိွလူေတြက ကတိေပးေပမဲ့ ယံုၾကည္မႈ ေပးဆပ္လိုက္ဦးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း လူငယ္ တခ်ဳိ႕က ၀မ္ေပါင္ႏိုင္ငံထူေထာင္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ အေမးရိွေနပါတယ္။ သူတို႔လူႀကီးပိုင္း တခ်ဳိ႕က ေဒၚစုကို ယံုတယ္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္က်ေတာ့ မယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ အေျပာအဆိုအျပဳအမူ ေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ သူတို႕ပေယာဂ မကင္းတဲ့ ျမစ္ႀကီးနား မဂြၽယ္ခန္းမအခမ္းအနားတခုမွာ ၀မ္ေပါင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္မယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္လို႔ ျပည္နယ္ရဲမင္းႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။ 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)