ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ဒုိင္းေညႇာင့္ ... ဒုိင္းေညႇာင့္ ... မွတ္တမ္းေတြရွိပါတယ္ဆုိ


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ●  ဒုိင္းေညႇာင့္ ... ဒုိင္းေညႇာင့္ ... မွတ္တမ္းေတြရွိပါတယ္ဆုိ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇