တူေမာင္ညဳိ ● ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစ စစ္အုပ္စုက


တူေမာင္ညဳိ ●  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစ  စစ္အုပ္စုက
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၇

ႀကံ့ဖြံ႔အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းေျပာသြားတာေတြ ဖတ္ရေတာ့၊ သူတုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းေျပာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီကဦးဝင္းထိန္ေပးတဲ့ “သူပါးစပ္ပါလုိ႔ေျပာတာ ေျပာပါေစ။ အဲဒီ ဦးသန္းေဌးဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးဘာမွ နားမလည္ဘူး” ဆုိတဲ့  မွတ္ခ်က္ကို သတိရမိတယ္။ တပ္ထြက္ေတြအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ ဘယ္စကားေျပာရင္ ဘယ္ေရာက္ တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ခ်င္းပိုသိတာေပါ့။

သူတုိ႔ပါးစပ္ေပါက္ဆုိတာကလည္း စားဖုိ႔၊ ဖားဖုိ႔၊ ဟိန္းဖို႔ ေဟာက္ဖုိ႔နဲ႔ မဟုတ္မဟတ္ေျပာဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။ ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း ေျပာသြားတာေတြကို သည္းခံၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါအံုး။

“ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက”  တဲ့။

“သမုိင္းေရးပကတိလုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ သံႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ အမ်ဳိး သား ေရးပါတီလည္းျဖစ္ပါတယ္” တဲ့။

“မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူ၊ ျပည္သူကိုဗဟုိျပဳလုိ႔၊ ျပည္သူ႔အေရးကို ဦးစားေပးၾကဖို႔” တဲ့။
“ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ” တဲ့။

“ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက” ဆိုတာနဲ႔ “ ---- အမ်ဳိးသားေရးပါတီ လည္းျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြ ကို ပထမဆံုးေျပာၾကရေအာင္။

ဒီမုိကေရစီက ဘယ္ကေန ဘယ္ကိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။

 (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စု အစဥ္အၿမဲကုိင္စြဲထားတဲ့ “မာရွယ္ေလာ” ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  လုိ႔ အမည္ေျပာင္းလဲေပးတာ ကို ေျပာခ်င္တာလား။ ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ကေတာ့ “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး”ကို  (နအဖ)စစ္အုပ္စု က “အသင္း”လို႔ အမည္တပ္ၿပီး အသက္သြင္းေပး လိုက္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ “ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစ စစ္အုပ္စုက”လုိ႔ ဆုိရင္ အျဖစ္ရပ္နဲ႔ ကြက္တိကုိက္ညီပါလိမ့္မယ္။
“အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရး” လုပ္ဖုိ႔လုိ႔ ပါးစပ္ကေျပာတာပဲ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္တာေတြ (ပုန္းရိႈးကြယ္ရိႈးေရာ/ေျဗာင္အတိအလင္း) ဝစီကံအရေရာ ကာ ယကံအရပါ က်ဴးလြန္ခဲ့တာေတာ့ အထင္အရွားပဲ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဆန္႔က်င္ေရး/ ေဒၚစုကို ပုုဂၢိဳလ္ေရးအပုပ္ခ်ေရးဟာ သူတုိ႔ေျပာတ့ဲ/သူတုိ႔လုပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ “အမ်ဳိးသားေရး (ဝါ) အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘာလုိ႔ ဒီလိုေျပာသလဲဆုိေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းဖြဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီလို႔ (အသင္းကေန ပါတီသုိ႔) ဆုိင္းဘုတ္ေျပာင္းတဲ့အထိ သူတုိ႔လုပ္ခဲ့တာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဆန္႔က်င္ေရး/ ေဒၚစုကို ပုုဂၢိဳလ္ေရးအပုပ္ခ်ေရးပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကို အတိ အက်သိခ်င္ရင္ ႀက့ံဖြံ႔အသင္းဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ပုိင္းကေန ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီလို႔ အမည္ေျပာင္းတဲ့ကာလအထိ စစ္အစုိးရထုတ္ေဝခဲ့တဲ့သတင္းစာေတြ ဖတ္ၾကည့္တာနဲ႔ အလြယ္တကူ သိႏုိင္တယ္။ အဲဒီလို ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚစုအေပၚ ဝစီကံ/ကာယကံနဲ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈႀကီး ႏွစ္ခုကို ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

တစ္ခုက  ဝန္ႀကီးပါးစပ္ကေန လူသတ္ဖို႔ ေျဗာင္လႈံ႔ေဆာ္တာျဖစ္ၿပီး။  ေနာက္တစ္ခုက ေျဗာင္က်တဲ့ သတ္ျဖတ္ပြဲလက္ေတြ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ဆိုင္တာပဲလုိ႔ဆုိရမလားမသိပါဘူး။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုစလံုး စစ္ကုိင္းတုိင္းထဲမွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာပါ။

ပထမတစ္ခုက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊လယ္ျပင္ေက်းရြာ၊ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့  (ႀကံ့/ဖြံ႔) အသင္း ဝင္ အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ထုိစဥ္က ႀကံ့ဖြံ႔အမႈေဆာင္လူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးဝင္းစိန္ တက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ဝန္ႀကီးဦးဝင္းစိန္က “ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို သုတ္သင္ရဲသလား၊ သုတ္သင္တယ္ဆုိတာ သတ္ပစ္ရမယ္လို႔ေျပာတာျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့စကားကို မိုက္မိုက္ကန္း ကန္း ေသြးထုိးေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူသံုးေထာင္ေလာက္က ဘာမွျပန္မေျပာခဲ့ၾကပါဘူး။

ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ဒီပဲယင္းရြာအနီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈ” လို႔ အမည္တြင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦး အသက္ေဘးကေန လက္မတင္ေလး လြတ္ ေျမာက္ခဲ့တာပါ။

ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းဟာ ပါးစပ္ကေျပာသလို လက္ေတြ႔လည္း တကယ္လုပ္တယ္ဆုိတာ ဒီျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္ရင္မထင္ရွားဘူးလား။
ဒါေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဟာ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းကေန ေျပာင္းလာတာ၊ (မဆလ) ကေန (တစည) ေျပာင္းသလိုေပါ့။

ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းကို (နအဖ) စစ္အုပ္စုက ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ “ႀကံ့ဖြံ႔အစ - စစ္အုပ္စုက” ။

ဒီအခ်က္ေတြကေန ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းေျပာတဲ့ “သမုိင္းေရးပကတိလုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ” ဆုိတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ လိုက္ ေတာ့  ဒီခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆန္႔က်င္အပုပ္ခ်ေရးဆုိတာဟာ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ “သမုိင္းေရးပကတိ လုိအပ္ ခ်က္ေတြ” ျဖစ္ေန တာသြားေတြ႔ရတယ္။

ႀကံ့ဖြံ႔အစ စစ္အုပ္စုက ဆုိတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကလည္းရွင္းေနသလို လက္ရွိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို ၾကည့္ပါအံုး ပါတီထိပ္ပုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေန သူေတြအားလံုးဟာ  စစ္တပ္က အၿငိမ္းစားယူလာၾကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးေတြခ်ည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ ေတြရဲ႕ပါတီပဲ။ စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီး အၿငိမ္းစားျဖစ္လာရင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ထိပ္သီးျဖစ္လာတာလႊဲေရွာင္လု႔ိမရႏုိင္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဟာ စစ္တပ္ပုိင္ ပါတီပဲ။  “အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး” လုိ႔ဆုိတာကို စစ္တပ္က “တပ္မေတာ္” နာမည္နဲ႔လုပ္ၿပီး “ပါတီႏုိင္ငံေရး” ကို စစ္ဗိုလ္အၿငိမ္းစားေတြက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ၿပီး လုပ္တယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ အညီျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေျပာေျပာေနတဲ့  “ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ စနစ္နဲ႔အညီ” ဆုိတာ အဲဒါပဲ။

“မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူ၊ ျပည္သူကိုဗဟုိျပဳလုိ႔၊ ျပည္သူ႔အေရးကို ဦးစားေပးၾကဖို႔” ဆုိ တာနဲ႔  “ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ” ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကအံုးစုိ႔။

၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတုန္းက “ဦးႏုကို ဖမ္းမိထားၿပီ”ဆုိတာကို “ေလာက္ေကာင္ကိုမိထားၿပီ ” ဆိုတဲ့ စကားဝွက္ သံုးၿပီး ဝန္ႀကီးႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအိမ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၾကတဲ့ စစ္သားေတြက သူတုိ႔အထက္ကို အစီရင္ခံခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။  အခု လည္းပဲ“ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူ၊ ျပည္သူကိုဗဟုိျပဳလုိ႔၊ ျပည္သူ႔အေရးကိုဦးစားေပးၾကဖို႔”ဆိုတဲ့စကားရပ္ေတြထဲက“ျပည္သူ”ဆုိတဲ့ စကားလံုးဟာ  “စစ္အုပ္စု” ကို စကားဝွက္နဲ႔ေခၚတဲ့ အမည္မ်ားျဖစ္ေနသလား။

“ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ” တဲ့။ ဒီစကားလံုးကိုေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ အပယ္ခံအုပ္က နာလိုခံခက္ျဖစ္ၾကမွာအမွန္ပဲ။ ဒါေပ မယ့္ ဘာမွေတာ့ အသံထြက္ဝံ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔အုပ္စုက သူတို႔ကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲက ထုတ္ပစ္တာဟာ ဒီမုိကေရ စီက်င့္စဥ္နဲ႔ မညီဘူးလို႔ မိုးလားကဲလား ေျပာခဲ့ၾကတာပဲေလ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႒းသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္ လာတယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔ ကိစၥဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ “ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ” ဆိုတာ ဗိုလ္ေရႊမန္း တို႔အုပ္ကို ညအခ်ိန္မေတာ္ ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ကို ဝင္စီးၿပီး ျဖဳတ္ထုတ္ပစ္တာမ်ဳိးဟာ “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္သာျဖစ္ တယ္” လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔အုပ္စု လက္ေတြ႔ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ထဲမွာ “ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္”  မရွိဘူးဆုိတာကို ျပသလိုက္တဲ့ အရွင္းလင္းဆံုးေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ....
အတိတ္တခ်ိန္က (မဆလ) ပါတီနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းအေရးဟာ စစ္အုပ္စုကလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ေရးျဖစ္တယ္။
ဒီကေန႔ “အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္” ကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊအမွဴးျပဳတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒါကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္တပ္က ဦးထမ္းပဲ့ထမ္းထမ္းေနၾကတာသာျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက “ဆုိရွယ္လစ္အနံ႔” ေပးထားတဲ့ အေနအထားမွာ “လက္ဝဲ” ဆုိသူေတြ အၿမီးနန္႔ခဲ့ၾကသလို၊ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဗုိလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက “ဒီမုိကေရစီအနံ႔” ေပးထားတာကို တခ်ိဳ႕က “သင့္ျမတ္ေရးပဝါေလး” ႏွာေခါင္းစီးၿပီး ေလေသြး ရင္ပဲ ေမႊးေတာ့သကို လုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီခရီးေဝးေနပါလိမ့္အံုးမယ္။


ညႊန္း
- ျမဝတီသတင္းစာ (၈-၂-၂၀၁၇)