ကာတြန္း ဖိုုးတုုတ္ကေလး(သံတြဲ) - ဘယ္အေျဖမ်ဳိး လုုိခ်င္တာလဲ


ကာတြန္း ဖိုုးတုုတ္ကေလး(သံတြဲ) -  ဘယ္အေျဖမ်ဳိး လုုိခ်င္တာလဲ
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇