ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ကတိေတြလည္း တည္ၾကပါ


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ကတိေတြလည္း တည္ၾကပါ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၇