ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● အိမ္

 ေမာင္ၾကဴးရင့္ ● အိမ္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇

သစၥာတရားထြန္းကားရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအိမ္ကေလးေဆာက္ၾကမယ္ ...။

ေမတၲာတရားပြင့္သစ္ရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအိမ္ကေလးေဆာက္ၾကမယ္ ...။

ဉာဏ္ပညာဝင္းပရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအိမ္ကေလးေဆာက္ၾကမယ္ ...။

မင္းက စႏၵယားတလုံးျဖစ္ရင္
ကုိယ္က တေယာတလက္ျဖစ္ရမယ္ ...။

စာနာမႈေတးကုိဆုိၾကမယ္
မင္းက ထမင္းတဆုပ္ျဖစ္ရင္
ကုိယ္က ထန္းလ်က္တခဲျဖစ္ရမယ္ ...။

ေရာင့္ရဲမႈ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္
ေရာင္စပ္ၾကမယ္
မင္းက ကတုတ္က်င္းတခုျဖစ္ရင္
ကုိယ္က ေသနတ္တလက္ျဖစ္ရမယ္ ....။

ဘဝတုိက္ပြဲအတူတုိက္ၾကမယ္
အုိ … အခ်စ္ရယ္
မင္းက ထီးတလက္ဆုိရင္
ကုိယ္က ဖိနပ္တရံ
မင္းကပန္းတပြင့္ဆုိရင္
ကုိယ္က ပ်ားတေကာင္
မုန္တုိင္းထန္ပါေစ
ကႏၲာရၾကမ္းပါေစ
ဆူးေတာျဖစ္ပါေစ

ၾကံ့ၾကံ့ခံ မဆုတ္မနစ္
ျဖတ္သန္းရမွာပဲ
ငါတုိ႔အိမ္ဟာ
သစၥာတရာထြန္းကားရာ
အိမ္ျဖစ္ရမယ္...။

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၂၈ .၁ .၂၀၁၇