ေအာင္ေမာ္ဦး ● ပင္လံုုကိုု ဒီလိုုခ်ီတက္လိုု႔ေရာ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူးလား

ေအာင္ေမာ္ဦး ● ပင္လံုုကိုု ဒီလိုုခ်ီတက္လိုု႔ေရာ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူးလား
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၇

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အစိုုးရကိုု နည္းနည္းေမးခ်င္ပါတယ္။ ထိုု႔အတူ အၾကံလည္း ျပဳခ်င္ပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့နည္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုႀကီးတခုုတည္ေဆာက္ႏိုုင္ဖိုု႔ အစိုုးရ ဘက္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကိုု ျမန္မာျပည္သူေတြေရာ၊ ျမန္မာ့အေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့ ကမၻာသူကမၻာသားေတြပါ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနၾကရပါတယ္။ ေကာင္းပါၿပီ။ ကေန႔ အစိုုးရႀကိဳးပမ္းေနသလိုုပဲ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအေနနဲ႔လည္း ႀကိဳးပမ္းခ်င္ၾကမွာပဲလိုု႔ မထင္မိဘူးလား။ ဒါ့အျပင္ အစိုုးရက ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့နည္းလမ္းေတြအတိုုင္း တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကိုုလည္း ႀကိဳးပမ္းခြင့္ ေပးသင့္တယ္လိုု႔ေရာ မထင္မိဘူးလား။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြေနရာက ခဏေလာက္ ဝင္စဥ္းစားၾကည့္ေပးေစလိုုပါတယ္။ သူတိုု႔ဘဝမွာ (သူတိုု႔ရဲ႕  ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ) သူတိုု႔ျပည္သူေတြ (ေက်းလက္ေရာ၊ ၿမိဳ႕ ျပပါ) နဲ႔ ထိေထြ႔ဆက္ဆံခြင့္ တ ႀကိမ္တခါမွ မရခဲ့ၾကရွာပါဘူး။ သူတိုု႔ဘာေၾကာင့္လက္နက္ကိုုင္ရတယ္ဆိုုတာကိုု သူတိုု႔ျပည္သူေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ ေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေန လူမ်ဳိးေပါင္းစံုု ျပည္သူလူထုု၊ အလႊာေပါင္းစံုု ျပည္သူ လူထုုေတြဟာ သူတိုု႔ဘာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးလုုပ္ၾကရတယ္ဆိုုတာနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ သူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ ရွင္း လင္းေျပာျပတာကိုု နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ ၾကားနာခြင့္မရရွိခဲ့ၾကရွာပါဘူး။

ဒီအခြင့္အေရးကိုု တိုုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျပည္သူေတြပါ ႏွစ္ဘက္စလံုုး လက္လႊတ္ဆံုုး႐ံႈးေနၾက ရရွာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ အစိုုးရအေနနဲ႔ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္နဲ႔ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုုျပည္သူေတြရဲ႕  ၾကားနာအကဲျဖတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကိုု မလြဲမေသြေပးအပ္သင့္ပါတယ္။ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕  ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ရွင္းလင္းတင္ျပတာကိုု နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားၾကရမွ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုုျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားႏိုုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလက က်ေနာ္တိုု႔တေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုုးၾကတဲ့ နည္းလမ္းေတြထက္မပိုုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ဳိးဆိုုရင္ကိုုပဲ အ ေတာ့္ကိုု လံုုေလာက္ေနပါၿပီ။ ဒီအခြင့္အေရးမ်ဳိးဟာ ႏိုုင္ငံ့အေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သာမန္ႏိုုင္ငံသားတေယာက္ျဖစ္႐ံုုနဲ႔ ရသင့္ရအပ္တဲ့ အခြင့္အေရးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုု႔လိုု တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုေနတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ သာမန္ႏိုုင္ငံသားတေယာက္ကိုုေပးတဲ့ သာမန္အခြင့္အေရးေပးဖိုု႔ကိုုပဲ ေတာင္းဆိုုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တိုု႔ထူေထာင္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုုေငြဆိုုတာကိုု ဒီလိုုေနရာမ်ဳိးမွာ အသံုုးမျပဳရင္ ဘယ္လိုုေနရာမ်ဳိးမွာ အသံုုးျပဳ မွာပါလဲ။ ဆိုုၾကပါစိုု႔။ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းေတြကေန၊ ေရဒီယိုုလိုုင္းေတြကေန သူတိုု႔မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ေရာ၊ ဗမာစကားနဲ႔ပါ ျပည္သူကိုု ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ေပးတာမ်ဳိးပါ။ သူတိုု႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်င္တာေတြကိုု သူတိုု႔မိခင္ဘာသာ စကားနဲ႔ေရာ၊ ဗမာ စကားနဲ႔ပါ ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝခြင့္ေပးတာမ်ဳိးပါ။ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ သူတိုု႔သြားလိုုရာ၊ သူတိုု႔ရွင္လင္းတင္ျပလိုုရာ ဘယ္ေနရာဘယ္ေဒသကိုုမဆိုု လြတ္လပ္စြာ သြားလာေဟာေျပာခြင့္ေပးတာမ်ဳိးပါ။

လူမ်ဳိးေပါင္းစံုု ျမန္မာျပည္သူေတြကိုုလည္း နည္းနည္းေမးခ်င္ပါတယ္။ ထိုု႔အတူ အႀကံလည္း ျပဳခ်င္ပါတယ္။

“ေရာင္စံုုသူပုုန္“၊ “ေသာင္းက်န္းသူ“၊ “အဖ်က္သမား“ စသျဖင့္ အစြန္းေရာက္စကားလံုုးေတြနဲ႔ ခ်ဳိးခ်ဳိးႏွိမ္ႏွိမ္ တံဆိပ္ကပ္ခံထား ၾကရရွာတဲ့ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ားတိုု႔ ေတြ႔ဖူးၾကပါသလား။ သူတိုု႔နဲ႔ စကားစျမည္ေျပာဖူးၾကပါသလား။ သူတိုု႔နဲ႔ အတူတူလက္တြဲ အလုုပ္လုုပ္ဖူးၾကပါသလား။ (က်ေနာ့္အထင္ ဒီလိုုအေတြ႔အႀကံဳရွိဖူးသူ အေတာ့္ကိုု နည္းပါးႏိုုင္ ပါတယ္။)

ခင္ဗ်ားတိုု႔ကိုု နည္းမ်ဳိးစံုုနဲ႔ အမုုန္းမိႈ္င္းတိုုက္ထားတဲ့ စကားလံုုးေတြ၊ ႐ုုပ္သံလႊင့္ခ်က္ေတြရဲ႕အျပင္မွာ အဲဒါေတြမွန္လား၊ မွား လားဆိုုတာ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားႏိုုင္တဲ့အခြင့္အေရး ခင္ဗ်ားတိုု႔ဘဝမွာ လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ ရရွိခဲ့ၾကဖူးပါသလား။ (က်ေနာ့္ အထင္ တဖက္ပိတ္ ေျပာဆိုုေရးသားေဖာ္ျပ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ဳိးေတြကလြဲလိုု႔ မရွိသေလာက္ပဲ ျဖစ္မွာပါ)

ဆိုုေတာ့ကာ ခင္ဗ်ားတိုု႔အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ေတြ႔သလိုု အဲဒီတိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ေရာ ေတြ႔သင့္ တယ္လိုု႔ မထင္မိဘူးလား။ ေတြ႔ခြင့္ရွိတယ္လိုု႔ေရာ မထင္မိဘူးလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေဟာေျပာရွင္းျပတာကိုု နားေထာင္သလိုု အဲဒီ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ေဟာျပရွင္းျပတာကိုုေရာ နားေထာင္သင့္တယ္လိုု႔ မထင္မိဘူး လား။ နားေထာင္ခြင့္ရွိတယ္လိုု႔ေရာ မထင္မိဘူးလား။ ထိုု႔အတူ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြမွာ ခင္ဗ်ားတိုု႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုု စကားေျပာဖိုု႔ အခြင့္အေရးရွိတယ္လိုု႔ေရာ မထင္မိဘူးလား။

ခုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစုုပင္လံုုကိုု ဒီအခ်က္ (၁) ခ်က္ပါ ေပါင္းစပ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္ၾကည့္ရင္ မေန႔ကထက္ ပိုုခရီးတြင္လိမ့္မယ္လိုု႔ ထင္မိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတိုု႔ေရာ ဘယ္လိုုသေဘာရပါသလဲ။

စကားခ်ပ္အေနနဲ႔ ေျပာလိုုတာက ကာယကံရွင္ တိုုင္းရင္းသားေတြၿပီးရင္ သူတိုု႔အေရးကိုု မ ွ်ေဝခံစားနားလည္ေပးႏုုိင္သူေတြဟာ သူတိုု႔နဲ႔ ဆယ္စုုႏွစ္(၃)ခုုေလာက္ လက္တြဲတိုုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း ၂၁ ရာစုု ပင္လံုုကိုု အေထာက္အကူျပဳႏိုုင္ပါလိမ့္မယ္။

ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္
ေအာင္ေမာ္ဦး
၁၂၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၇။