ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုိယ္စီ ...

ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုိယ္စီ ...
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၇