ကာတြန္း ကဝိ ● ျပင္ရင္း ပ်က္ ...


ကာတြန္း ကဝိ ● ျပင္ရင္း ပ်က္ ...
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၇