ပန္းခ်ီ ထြန္း၀င္းျငိမ္း - ျပည္တြင္းစစ္


ပန္းခ်ီ ထြန္း၀င္းျငိမ္း - ျပည္တြင္းစစ္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၇