စုိးေနလင္း ● ………… ျဖစ္လာတဲ့ အ႐ုပ္

 စုိးေနလင္း ● ………… ျဖစ္လာတဲ့ အ႐ုပ္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၇

ရွည္လွ်ားလွ်ား အုတ္ေလွခါးထစ္ေတြကို အတက္အဆင္းလုပ္ရင္းနဲ႔
ဝတ္ေက်ဝတ္ကုန္ ပါးစပ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၾကသူတို႔
ကရြတ္ကင္းေလွ်ာက္ နည္းပညာသံုး
အသင့္ထည့္သြင္းၿပီး လူေတာထဲၾကားေနက်မဟုတ္တဲ့ စကားလံုးေတြ
စီစဥ္တက်ထြက္က်လာပံုက အေခြလိုက္ အေခါက္လိုက္နဲ႔
ျဖာက်ေနတဲ့ မီးအလင္းေရာင္ အေမွာင္ေအာက္မွာ
တူတာေတြကို တြဲလုပ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တာစူရင္း
ေပ်ာ္က်ေနတဲ့ နာရီေတြထဲကြၽံနစ္
ျမစ္ကိုျမစ္က ျပန္တိုက္စား ေဗဒါမ်ားတဲ့ေခ်ာင္း
ခရီးလမ္းေကာင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အပ္ေၾကာင္းထပ္
မရမက ျပန္တပ္ထားတဲ့ အစုတ္စုတ္အျပတ္ျပတ္ ဂုဏ္သိကၡာမွာ
ၾကံရာပါျဖစ္လိုသူတို႔ တိုးေဝွ႔…
အေတြ႕မေရွာင္နိုင္ၾကတဲ့သတင္းဟာ သတင္းမဟုတ္ေတာ့ပါေၾကာင္း ...။    ။