ကာတြန္း သူရခုိင္ ● ကဲ ..သြားေပေရာ့ ...


ကာတြန္း သူရခုိင္ ● ကဲ ..သြားေပေရာ့ ...
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၇