သန္းေဌးေမာင္ - ရာဇဝင္ေဟာင္း


သန္းေဌးေမာင္ - ရာဇဝင္ေဟာင္း
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ လက္တလံုးအလို
ဘူတာ႐ံုမွာ သေဘာၤႀကီးေတြ ဆိုက္ယင္း
ေလယ်ာဥ္ပ်ံကို ခဲနဲ႔ေပါက္ယင္း
ေအာင္ပြဲက လက္တကမ္းမွာ
စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္
သစၥာမရွိတဲ့ မင္းေတြနဲ႔ ကတိမတည္တဲ့ ငါေတြနဲ႔
အဲသည္မွာေတြ႔ခဲ့ၾကတာ။

သန္းေဌးေမာင္