ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ၾကိဳးကိုင္ထားတယ္ ဆိုလို႔


ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ၾကိဳးကိုင္ထားတယ္ ဆိုလို႔
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇