ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - by the thread


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ -  by the thread
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇