ကာတြန္း CCTV - အပြင့္ၾကီးလာျခင္း


ကာတြန္း CCTV - အပြင့္ၾကီးလာျခင္း
(Myanmar NOW) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၇