ကာတြန္း Joker - ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ သြားရာလမ္း


ကာတြန္း Joker - ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ သြားရာလမ္း
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇