ကာတြန္း OKKW ● ပုိင္ရွင္မဲ့ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ


ကာတြန္း OKKW ● ပုိင္ရွင္မဲ့ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇