ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျကပ္အတည္းႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား


ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျကပ္အတည္းႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား
(မိုုးမခ) မတ္ ၈၊ ၂၀၁၇

 ၁။ ၂၀၁၇ မတ္လ ၅ ရက္ ၆ ရက္ေန့၌ ကိုးကန့္အဖြဲ့က ေလာက္ကိုင္ျမိဳ့ ကို ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္လိုက္ေသာအခါ သတင္းမ်ား ခ်က္ျခင္းတက္လာသက့ဲသုိ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ့ရပါ သည္။

 ၂။ မတ္လ ၆ ရက္ေန့ ၇ ရက္ေန့မ်ားက တပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၎ ကိုးကန့္အဖြဲ့၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၎ ကိုးကန့္ေဒသရွိ ဟုန္အိုင္ေဒသ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနသည္မွာ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလထဲကဟုသိရသည္။ တပ္မေတာ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန့မွ ေဖဖဝါရီလ ၁၁ ရက္ထိ ၂၄ ရက္အတြင္း တိုက္ပြဲျကီးငယ္ ၅၆ ျကိမ္ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုျပင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန့တြင္ ထိုေဒသရွိ ပိြဳ င့္ ၂၁၄၅ အားတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲ သည္ဟုဆိုပါသည္။ 

၃။ သုိ့ျဖစ္ရာ ကိုးကန့္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနသည္မွာ လအခ် ဳ္ိ့ ရွိေန ျပီျဖစ္ျပီး ယခုမွ ျဖစ္ပြါးသည္မဟုတ္ေပ။ သုိ့ေသာ္ ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္မွသာ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမွီသည္ဟုဆိုရမည္။ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ့ တြင္း ထိ ခိုက္ပ်က္စီးမွဳမ်ား အရပ္သားေသဆံုးမွဳ မ်ားကို သတင္းလက္လွမ္းမွီေသာ္ လည္း ေတာေတာင္အတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ား၏ သတင္းမ်ား လက္လွမ္းမမွီခ့ဲ ဟုဆိုရပါမည္။ အေျခအေနအားလုံးအား ျခံဳ ငုံႏိုင္မိရန္ လက္လွမ္းမမွီခ့ဲဟု ဆိုရမည္။

 ၄။ ၂၀၁၇ မတ္လ ၆ ရက္ေန့ ရက္စြဲျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့က KIA သုိ့ ေပးပို့ေသာ စာတြင္ KIA အား အျကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူဟု ေဖၚျပထား သည္ဟုဆိုပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးက ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားဟု ေဖၚျပေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ က အျကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူဟုသုံးစြဲျခင္းမွာ နားလည္ရခက္ခဲသြားပါ သည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ေသာ UNFC ႏွင့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္အား မူအားျဖင့္ သေဘာတူသည္ဆိုျပီးေနာက္ ေပၚထြက္လာေသာသတင္းျဖစ္ ပို၍ နားလည္ရ ခက္ခဲသြားပါသည္။ 

၅။ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ RCSS ႏွင့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန့က သီေပါျမိဳ့ နယ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

၆။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္နက္စြန့္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ျပဳ မည္ဟု တပ္မေတာ္က သေဘာထားေဖၚျပျခင္းခံရသည့္ ေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ့ ( MNDAA/TNKA/AA) ျပသနာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးသည္ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါေသာ ကြင္းဆက္ျပသနာျဖစ္၍ လာေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ 

၇။ ၎ျပသနာမေျဖရွင္းနိုင္ပါက စစ္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္လႊဲနိုင္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္ မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

 ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)