ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ျပည္တြင္းစစ္ စစ္စစ္ေတြ ရမယ္ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ျပည္တြင္းစစ္ စစ္စစ္ေတြ ရမယ္
(မိုးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၇