ကာတြန္း ေဆြသား - ျငိမ္းခ်မ္းေရး တပြဲစားမယ္


ကာတြန္း ေဆြသား - ျငိမ္းခ်မ္းေရး တပြဲစားမယ္ 
(မိုးမခ) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇