ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေခြးသရမ္းၾကီး လြတ္ေနျပီ၊ ၆၆ ေကာင္ ...


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေခြးသရမ္းၾကီး လြတ္ေနျပီ၊ ၆၆ ေကာင္ ...
(မိုုးမခ) မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇