ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အသက္ေပ်ာက္ေဆးလား၊ အသက္ကယ္ေဆးလား


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အသက္ေပ်ာက္ေဆးလား၊ အသက္ကယ္ေဆးလား
(မိုုးမခ) မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၇