ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ကာကြယ္ေရးရဲ့ ေျခတံလက္တံ


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ကာကြယ္ေရးရဲ့ ေျခတံလက္တံ
(မိုးမခ) မတ္ ၄၊ ၂၀၁၇