ကမ္လူေဝး - အမႈိက္


ကမ္လူေဝး - အမႈိက္
(မိုးမခ) မတ္ ၈၊ ၂၀၁၇

အိမ္ေရွ႕က လမ္းမေပၚမွာ
ေတြ႕လိုက္ရတဲ့
ဘီယာဘူးခြံ အလြတ္ဟာ
အမိႈက္ တခုျဖစ္တယ္
ဗူးခြံ ေကာက္တဲ့ ကေလးေတြ
ေကာက္မသြားေသးတဲ့
အမိႈက္ တခုျဖစ္တယ္
အိမ္ေဘးက ဘီယာဆိုင္ရဲ႕
ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။

အိမ္ေနာက္ လမ္းၾကားက
ကေလးေတြ ေကာက္လာတဲ့
အေကာင္းစား ရာဘာဗူေပါင္းဟာ
အမိႈက္တခု ျဖစ္တယ္
ကြန္ဒြန္း အေဟာင္းတခုျဖစ္တယ္
လမ္းၾကားေဘးက အိမ္တအိမ္မွာ
သေႏၶတား ခဲ့တယ္
ကူးဆက္ေရာဂါကို တားဖို႕ႀကိဳးစားခဲ့တယ္
ဒါမွမဟုတ္
သံဝါသျပဳျခင္း ရဲ႕
ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။

လူႀကီးကားေပၚက
ႏိုင္ငံျခား အရက္ပုလင္းမ်ားဟာ
အမိႈက္ေတြျဖစ္တယ္
အရက္ဆိုင္ရဲ႕ ေကာင္တာေပၚ ျပန္ေရာက္မည့္
အမိႈက္ေတြျဖစ္တယ္
ကိုယ့္လိုအင္ျပည့္ဖို႕
ပစ္ခ်ခဲ့တဲ့ အမိႈက္ေတြျဖစ္တယ္
လူႀကီးတေယာက္ရဲ႕
ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္။

အဲဒီလူႀကီးကလည္း
ကေလးေတြ ေကာက္မသြားေသးတဲ့အမိႈက္ျဖစ္တယ္
သံဝါသျပဳျခင္းရဲ႕ ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္တယ္
ေကာင္တာေပၚ အရွက္မရွိတင္ထားခံရတဲ့
အရက္ပုလင္းျဖစ္တယ္။ ။