ေဆာင္းလူ - ရန္ကုန္ဟာ အပြင့္ေတြေအာက္မွာေဆာင္းလူ - ရန္ကုန္ဟာ အပြင့္ေတြေအာက္မွာ
(မိုုးမခ) မတ္ ၅၊ ၂၀၁၇


ပန္းေတြလည္း
ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္
..... ..... .....
.... .... .....

ႏွမ္းေတြလည္း
ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္ ....
..... .... ....
..... .... ....
ဒါေပမယ့္
ရန္ကုန္ဟာ အပြင့္ေတြေအာက္မွာ ....

၉ း ၂၇ နာရီ ..