ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - လူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္တိုင္းျပည္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - လူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္တိုင္းျပည္
(မိုးမခ) မတ္ ၂၊ ၂၀၁၇