ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ပညာရွင္ဟူသည္ ..


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ပညာရွင္ဟူသည္ ..
(မုိးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၇