ကာတြန္း စိန္မိုုဃ္း(ဟံသာ၀တီ) - ေတာင္သူလယ္သမားေန႔


ကာတြန္း စိန္မိုုဃ္း(ဟံသာ၀တီ) - ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ 
(မိုုးမခ) မတ္ ၆၊ ၂၀၁၇