ေမာင္ရစ္ - ဒီမုိကေရစီနည္းက် အႏိုင္က်င့္ျခင္းနဲ႔ တြန္းလွန္ျခင္းျပီးေတာ့ ကိုုယ္စားျပဳမႈေမာင္ရစ္ - ဒီမုိကေရစီနည္းက် အႏိုင္က်င့္ျခင္းနဲ႔ တြန္းလွန္ျခင္းျပီးေတာ့ ကိုုယ္စားျပဳမႈ
(မိုးမခအယ္ဒီတာ့လက္ေရး) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားစုရျပီး အႏိုင္ရလို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြ အစုိးရေတြကို စိတ္တိုင္းက် ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့အခါ အနည္းစုေတြ၊ ရႈံးသြားတဲ့သူေတြဘက္က အုပ္စုငယ္ေတြဘက္က ျပန္ေျပာေလ့ရွိတာက အမ်ားစုရဲ့ အႏိုင္က်င့္မႈကို ခံၾကရတယ္ဆိုတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ တပ္မေတာ္က တိုက္ရိုက္ခန္႔ထားခြင့္ရွိတဲ့ ၂၅%ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳအမတ္ေတြကေတာ့ ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္ခံရတယ္လို႔ ျပန္လွန္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အမ်ားစုဆႏၵနဲ႔ မဲခြဲျပီး ဆုံးျဖတ္ခံရတဲ့အခါ သေဘာမတူတဲ့ဘက္ကေတာ့ သည္လိုပဲ ေျပာၾကမွာပါပဲ။ ျပန္လွန္ေျပာဆိုသူေတြဘက္ကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း သူတို႔ေတြဟာ မဲစနစ္နဲ႔ တက္လာတဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိသူေတြမို႔လား၊ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က တုိက္ရိုက္ခန္႔ထားလို႔ တက္လာတဲ့ (တပ္မေတာ္)ကိုယ္စားျပဳသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေျပာခြင့္ရွိတာမို႔လဲဆိုတာက ေနာက္ေမးခြန္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကက်ေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ မူေဘာင္ထဲက ျဖစ္တာမို႔ သူတို႔ေတြ - တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳအမတ္ေတြသည္ မဲဆႏၵကိုယ္စားျပဳအမတ္မ်ားနဲ႔ တန္းတူတာေၾကာင့္ မေမးရမယ့္ ေမးခြန္းတခု ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အမတ္ေတြအခ်င္းခ်င္း ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈခံရတယ္လို႔ ျပန္လွန္ေျပာခြင့္ရွိတယ္လို႔ ခြင့္ေပးရမလို ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကေတာ့ မဲေပးတဲ့သူက ႏိုင္တာပဲလို႔ ေျပာရိုးရွိပါတယ္။ မဲမေပးတဲ့သူက ကိုယ္စားျပဳမႈကို ျငင္းပယ္တဲ့အတြက္ အႏိုင္ရတဲ့သူ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္မႈကို လက္သင့္ခံၾကရပါတယ္။

ျဗိတိန္မွာ အီးယူကခြဲေရး မဲဆႏၵခံယူၾကေတာ့ ခြဲေရးက ႏွာတျဖားနဲ႔ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားသူဆႏၵ လိုက္နာၾကရေတာ့တာေပါ့။ ဥပေဒထဲမွာသာ မဲဆႏၵရွင္ ၃ ပုံ ၂ ပုံ သေဘာထားရမွ ခြဲထြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခြဲေရးက အႏုိင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ ထိုဆႏၵျပဳပြဲ မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ခြဲေရးအဆို ရႈံးတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

အေမရိကားမွာလည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့ ေဒၚနယ္ထရန္႔က မဲဆႏၵရွင္ကိုယ္စားလွယ္ (Electorial College) မဲအသာနဲ႔ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ မဲရုံကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္နဲ႔ သမၼတကို ေရြးတာမို႔ လူဦးေရ စုစုေပါင္းက တိုက္ရိုက္မဲဆႏၵ (Popular vote) နဲ႔သာ ေရြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဟယ္လရီကလင္တန္က အႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒက မဲကိုယ္စားလွယ္နည္းနဲ႔ သြားမို႔ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာကလည္း သမၼတကို ေပၚျပဴလာဗုတ္နဲ႔ မေရြးဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုႏိုင္တဲ့ ပါတီကေန ေရြးျခယ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အႏိုင္ရပါတီက တိုက္ရိုက္ေရြးလို႔ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ားစုေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေရြးတာမို႔ သမၼတက အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေတာ့ သူ႔စိတ္တိုင္းက် အစုိးရဖြဲ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း သမၼတကေန တုိက္ရိုက္ ျပည္နယ္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ တိုက္ရိုက္ခန္႔ထားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဥပေဒ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း) အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္ ဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္မို႔လို႔ ကာလုံဆိုတာ ဆက္ရွိေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကေန တုိက္ရိုက္ ဒုသမၼတတဦးကို ခန္႔လိုက္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ တပ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး စတာေတြကိုေတာ့ အႏိုင္ရပါတီနဲ႔ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ တိုက္ရိုက္ခန္႔ထားခြင့္ မရွိပါ။ ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳအမတ္ေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြ မဲဆႏၵရွင္ေတြက တိုက္ရိုက္ခန္႔ခြင့္မရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကသာ ခန္႔ျပီး လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးမွာ ၇၅% အထက္ လႊတ္ေတာ္မဲနဲ႔မွရသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုထားတယ္။ သည္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ဆိုတာကို ဥပေဒအရမို႔လို႔ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ဆိုရမလိုပါ။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက် အႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ဆိုတာ ဘာကိုမွ ေျပာရမွာလဲ။ ဆိုတာကေတာ့ ၇၅% ေသာ မဲဆႏၵကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာမွ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈဆိုတာ တည္ရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - တံတားတခုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္က အမ်ားစုမဲနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ျပီး သူႏွစ္သက္ရာအမည္နဲ႔ မဲေပးကင္ပြန္းတတ္လိုက္တဲ့အခါမ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို သေဘာမတူတဲ့ ေဒသခံေတြက ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္ခံရတယ္ဆိုျပီး ျပန္ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ေတြဘက္က ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဘယ္လိုတြန္းလွန္ႏိုင္မွာလဲ ဆိုေတာ့ - ျပည္သူေတြ စုေ၀းျပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကမယ္။ လူထုသေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ျပီး လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ၾကမယ္။ ဒါက ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသေလာက္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် တြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အေမရိကားမွာဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မလဲ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ သမၼတၾကီး ေဒၚနယ္ထရန္႔က မူဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႔က ျပည္သူေတြကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အခါ သေဘာမတူသူေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အစုိးရေတြဆီကို လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳျပဌာန္းထားေလေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ထိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီး ၁ဦးကေန သမၼတအမိန္႔ကို တားျမစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျပီး တြန္းလွန္ေပးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သမၼတလည္း ျပည္ေထာင္စုဗဟိုတရားရုံးေတာ္ကို တက္ျပီး ဗဟိုတရားသူၾကီးမ်ားထံ ဦးတိုက္အဆုံးအျဖတ္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုမဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ သမၼတရဲ့ (ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈ) ကို တရားဥပေဒနဲ႔အညီ (ဒီမုိကေရစီတြန္းလွန္မႈ) လို႔ ေျပာရင္ ရေလမလား မသိ။

ျမန္မာျပည္ဘက္ကို ျပန္သြားၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့ တရားရုံးေတာ္ တရားဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္နဲ႔ အညီ ဒီမုိကေရစီတြန္းလွန္မႈေတြအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ရွိေလမလား။ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေျမယာ အရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး စတာေတြမွာ ျပည္သူလူထုေတြက ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေနၾကတာေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတုန္းပါပဲ။ တရားရင္ဆိုင္ေနရတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ထုတ္ေဖာ္ ေနထိုင္ အသက္ေမြးခြင့္အတြက္ ရုန္းကန္ေနရတုန္းပါပဲ။

တရားစီရင္ေရး တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ထုတ္ေရးမွာ .... မတရား သတ္ျဖတ္ လုပ္ၾကံခံလုိက္ရတဲ့ ေရွ႔ေနၾကီးဦးကိုနီအတြက္ တရားမွ်မႈေဖာ္ထုတ္ေရး စီရင္ခြင့္ရေရးေတြမွာ အတားအဆီးအကန္႔အသတ္ေတြ ၾကဳံေတြ႔ေနရတယ္လို႔ ေျပာမယ္ဆို မမွားပါဘူး။ ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ တရားစီရင္ခြင့္ မရဘဲ သာမန္ လူသတ္မႈပုဒ္မနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကံစည္လုပ္ၾကံသူ အုပ္စုတခုကို တရားရုံးေတာ္မွာ စြဲဆိုထားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္စီမံေနၾကသူေတြဟာ ၇၅% ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြဆီက မဟုတ္ဘဲ ၂၅%ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္ထဲေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီက ျဖစ္ေနတာကို ေထာက္ျပမယ္ဆိုရင္ ဒါက ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္ခံရမႈလုိ႔ ေျပာရင္ လြန္မ်ား ေနေလမလား။

ဒီထက္တဖန္ တုိးျပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမႈအေပၚ အမုန္းတရား အစြန္းတရားေတြနဲ႔ ေျပာဆိုၾကသူေတြကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေဖာ္ထုတ္လာတဲ့ သတင္းသမားကို တဖက္က အမုန္းသမား အစြန္းတရားသမားေတြက တရားစြဲဆုိ ဖိႏွိပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလာၾကတယ္။ အသက္အႏၱရာယ္ ရွာဖုိ႔အထိ ၾကိဳးစားလာၾကတယ္။ ခုနင္က ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့ သတင္းသမားကို တရားဥပေဒနည္း တရားရုံးေတာ္နည္းလမ္းေတြအတြင္းကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မရွိေသးတာဟာ ဒီမုိကေရစီအႏိုင္က်င့္ခံေနရတာလား၊ ဒီမိုကေရစီတြန္းလွန္ခြင့္ မရရွိတာလား။ ေမးခြန္းျဖစ္လာပါတယ္။

အာဏာပိုုင္ေတြ၊ ၾသဇာခံေတြ၊ လက္နက္ေတြ တရားစီရင္ခြင့္ေတြ ကိုုင္စြဲထားသူေတြအစုုအဖြဲ႔ေတြက လက္နက္မကိုင္ထားတဲ့ လက္နက္မဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသားတဦးရဲ့ အသက္ အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးဖိုု႔ အာမခံခ်က္ေပးဖိုု႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကတာဟာ ဘယ္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကိုမ်ား ထိခိုက္ေနမွာမို႔လည္းလို႔ ေတြးခ်င္စရာပါ။ လူတကိုုယ္ ေသနတ္တလက္မကိုုင္ထားဘဲ လူတကိုုယ္ မဲဆႏၵတမဲသာ ပိုုင္ဆိုုင္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္းေတြၾကားထဲမွာ အမ်ားဆႏၵဆိုုတာနဲ႔ လူနည္းစုုဆႏၵဆိုုတာေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ မၾကာခဏ ထိပ္တိုုက္ေတြ႔တာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္တာေတြ ၾကဳံလာရပါတယ္။ တံတားနာမည္ေပးတာက ဥပမာ တခုုပါ။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီေတာင္က လူနည္းစုု ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ အေရးဆိုုမႈဟာ လူမ်ားစုုမဲနဲ႔ အႏိုုင္ရထားတဲ့ အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး ဖြဲ႔စည္းပုုံေတြရဲ့ေအာက္ကေန အက်ဥ္ခံထားရတာဟာ ဒီမုုိကေရစီအႏိုုင္က်င့္မႈလား၊ ဒီမိုုကေရစီတြန္းလွန္ခြင့္ မရွိၾကတာလား။ ၂၅% ေသာ လက္နက္အာဏာပိုုင္စုုိးသူေတြရဲ့ အေျခခံဥပေဒအတြင္းကေန ဥပကၡာျပဳမႈေတြကိုု ဘယ္လိုုအမည္ေပးၾကရမွာလဲ။

တကယ္တန္းေတြးၾကည့္ၾကရင္ ျမန္မာျပည္မွာက ဆႏၵမဲတမဲစီ ကိုုယ္စဲြထားသူ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအမ်ားစုကိုုယ္စားျပဳျခင္းခံရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္နဲ႔ အစုုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္တုုိင္းက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္ခြင့္ ရွိျခင္းတိုု႔ၾကား အျပန္အလွန္ တြန္းကန္မႈေတြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈေတြဟာ ဒီမုုိကေရစီအရိပ္အာ၀ါသစစ္စစ္မွာ ျပႆနာအၾကီးအက်ယ္ မရွိပါ။ ဒီမုုိုုကေရစီနည္းက်ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ခြင့္တိုု႔ကသာ အကာအကြယ္ေပး အာမခံခ်က္သာေပးသည္ဆိုုပါက ဒီမိုုကေရစီအႏိုုင္က်င့္တာတိုု႔ ဒီမိုုကေရစီတြန္းလွန္ခြင့္တိုု႔သည္ ေန႔စဥ္ ျပည္သူနဲ႔ အစုုိးရတိုု႔ ၾကဳံေနက် ေန႔တဓူ၀ျဖစ္ရိုုးျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွက ဆႏၵမဲျဖင့္ ကိုုယ္စားျပဳခြင့္သာ ရွိၾကကုုန္သည့္ ျပည္သူလူထုုႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚမွာ လက္နက္ကိုုင္ျပီးကိုုယ္စားျပဳခြင့္ရွိေနေသာ အစုုအဖြဲ႔မ်ား၊ အစဥ္အလာမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ား၏ စြက္ဖက္မႈမ်ား ေျပာေရးဆိုုခြင့္မ်ား ၾသဇာမ်ား လႊမ္းမိုုးမႈမ်ားရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီမုုိကေရစီကိုု အၾကီးအက်ယ္ အရိပ္မည္းၾကီးမ်ား စြန္းထင္းစိုုးမိုုးေနၾကပါတယ္။ ၎တိုု႔ကိုု ဒီမုုိကေရစီနည္းက်တဲ့ တရားဥပေဒ တရားစီရင္ခြင့္ေတြက တားျမစ္ျခင္း ကန္႔သတ္ျခင္း အေရးယူႏိုုင္ခြင့္ မရွိသျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီအႏိုုင္က်င့္မႈ၊ ဒီမိုုကေရစီတြန္းလွန္ခြင့္တိုု႔ဆိုုသည့္ အသုုံးအႏႈံးမ်ားသည္ တရားမ၀င္ဟုု ဆိုုႏိုုင္ပါတယ္။

ဆႏ̔ၵမဲျဖင့္ကိုုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူလူထုုတိုု႔၏ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ျဖင့္ကိုုယ္စားျပဳသည့္ အုုပ္စုုအဖြဲ႔တိုု႔၏ ႏိုုင္ငံေရးတိုု႔ သူတင္ ကိုုယ္တင္ အားျပိဳင္ ရင္ဆိုုင္ ဆင္ႏႊဲေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုတာ ပဏာမအဆင့္ကေလး တဆင့္မွ်သာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚထြန္းလာတဲ့ အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုုတာကလည္း လမ္းခုုလတ္က မွတ္တိုုင္ျဖတ္သန္းမႈဘဲ ရွိပါေသးတယ္။ တရားစီရင္ေရးေတြ တရားဥပေဒ အာမခံခ်က္ေတြကလည္း လက္နက္ကိုုင္ကိုုယ္စားျပဳသူေတြ လက္ထဲမွာ ရွိေနသမွ် လူမ်ားစုုေတြသာမက လူနည္းစုု ဆႏ̔ၵေတြအားလုုံး ပစ္ပယ္ျခင္း ခံေနရဦးမွာ အမွန္ပါပဲ။ သည္လိုုအေျခအေနေတြၾကားထဲမွာ ... ဆႏၵမဲကိုုယ္စားျပဳမႈကိုု အားကိုုးျပီး ေက်ေထာက္ေနာက္ခံျပဳျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈေပးေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီတိုု႔တေတြက လက္နက္ကိုုင္ကိုုယ္စားျပဳသူေတြ အစုုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုုမ်ား ၂၁ ရာစုု ပင္လုုံေတြ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လမ္းဆိုုတာ ကုုန္းတက္ လမ္းၾကမ္းခ်ည္းဆိုုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ဒီမုုိကေရစီအႏိုုင္က်င့္တာေတြ ဒီမုုိကေရစီတြန္းလွန္တာေတြ အျငင္းအခုုံျပဳေနတာထက္ မဲကိုုယ္စားျပဳသူေတြနဲ႔ လက္နက္ကုုိယ္စားျပဳသူတိုု႔ ရင္ဆိုုင္တိုုက္ပြဲေတြကိုုသာ အာရုုံစိုုက္ႏွင့္ၾကပါဦးစိုု႔ လိုု႔သာ တုုိက္တြန္းလိုုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။