ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (fair weather friend)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (fair weather friend)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၇