ကာတြန္း OKKW ● ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိက္ေဆာက္ ... စစ္သားဂ်ဳိင္းေထာက္


ကာတြန္း OKKW ● ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိက္ေဆာက္ ... စစ္သားဂ်ဳိင္းေထာက္
(မုိးမခ) မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၇