ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ●  စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၇